Inspiratie voor leerkrachten

We geven je hieronder allerlei concrete tips over hoe je ook vanop afstand krachtige oefenkansen creëert, zodat de taalontwikkeling van je leerlingen en cursisten niet stilvalt!

Lees hoe je krachtig afstandsonderwijs kan vormgeven vooraleer je begint te snuisteren in onze tips. De mate waarin afstandsonderwijs succesvol is, hangt namelijk vooral af van de didactische aanpak van de leerkracht.

Lezen

Uit de review en praktijkgids van de VLOR komen 5 didactische sleutels voor effectief begrijpend-leesonderwijs naar voor.

Hier lichten we toe hoe je de sleutels ook op afstand kan toepassen.

Hier vind je het volledige overzicht. Lees meer in de praktijkgids van de VLOR.

Spreken & Schrijven

Laat je leerlingen hun productieve vaardigheden oefenen met zinvolle en motiverende opdrachten.

Op de blog ‘De vijf vragen’ vind je alvast een inspirerend schrijfidee. Scholieren van het basisonderwijs en secundair onderwijs kunnen er geschiedenis schrijven door te antwoorden op 5 grote levensvragen.

Nieuwkomers

Voor anderstalige volwassenen en OKAN-leerlingen is het in deze tijden cruciaal om technologie in te zetten als hefboom voor het oefenen van het Nederlands.


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: